Categories
Vård

Läkarintyg för adoption – Vad ska testas?

Vid adoption behövs både utredning av socialen, som påvisar lämplighet, samt läkarintyg som påvisar fysisk god hälsa. Det är en grundlig läkarundersökning som väntar samtidigt som ett par blodprov och ibland urinprov genomförs. Detta för att säkerställa att personerna inte exempelvis har HIV eller tuberkulos.

Vad ska testas?

Det viktigaste är att höra med det gällande adoptionsbyrån vilka intyg som krävs. Det brukar finnas mycket detaljerad information som därmed kan skickas in till läkarmottagningen i förväg så de kan förbereda alla undersökningar och provtagningar.

Det kan nämligen skilja mellan olika länder vilka provtagningar som krävs. Även om Sverige har vissa krav på de som ska adoptera så ställs även krav från de länder varifrån adoption ska ske. I grunden krävs ett läkarintyg som påvisar att personen har en grundlig god hälsa. Det kan även innefatta prover som visar att personen inte har HIV, tuberkulos och i vissa fall även Hepatit A, B eller C. En del kan kräva psykologutlåtande.

OBS – Fråga alltid adoptionsbyrån vad som krävs! Lita inte på att läkarmottagningens generella hälsotest och att dess läkarintyg räcker.

Vilken läkarmottagning kan kontaktas?

I vissa fall kan adoptionsbyrån rekommendera läkarmottagningar som tidigare familjer använt inför adoption. I storstäder, exempelvis Stockholm, är adoption relativt vanligt och därmed finns ett ganska stort utbud av läkarmottagningar som kan erbjuda detta. Genom att använda Google Maps hittas snabbt mottagningar i Stockholm utifrån var i staden de ligger.

Kom ihåg att företagen kan kalla dessa intyg för adoptionsintyg, läkarintyg, intyg inför adoption och liknande. Det är ändå samma sak. Det finns även mottagningar som kallar det för friskhetsintyg vilket är vad det i praktiken handlar om. Finns möjlighet, fråga någon som redan adopterat, om var det gått och fått sitt intyg. Adoption är en lång process och att behöva få ännu längre väntetid på grund ett krånglande intyg är onödigt.

Vad kostar det?

Ett företag som både har mottagning i Stockholm och Helsingborg tar 1200 kr för intyget i Stockholm och 1400 kr för det i Helsingborg. Det kan alltså skilja något mellan olika städer.

Sen då?

De läkarintyg som lämnas i Sverige är på svenska. Ofta innebär det att intyget, och en rad andra intyg, behöver översättas till engelska eller det språk som talas i adoptionslandet. Men översätt inte direkt och följ alltid de steg som adoptionsbyrån rekommenderar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *