Categories
Renovering

Byta avloppsrör eller finns det alternativ?

Behöver ni byta avloppsrör? Finns det alternativ? Vad kostar det och hur ofta behöver det ske?

Hållbarhet avgör hur fort de behöver bytas

Som med allt annat byggnadsmaterial avgör material och kvalité hur länge det håller och därmed behöver bytas ut. Men självklart påverkas även rörens livslängd av hur de påverkas av yttre påverkan.

De äldre gjutjärnsrören beräknas ha en livslängd på ca 60 år. Men det finns även rör av samma material som inte håller mer än ca 30 år. Det visar på att det är stor skillnad både på material och kvalité inom detta material.

Byta avloppsrör – partiellt

I vissa fall kan avloppet stängas av och en del av befintligt rör sågas bort varpå en ny bit monteras. Det är ett sätt att renovera avloppsrören utan att behöva byta ut samtliga rör. Det kan exempelvis ske för att skjuta upp en större renovering av rören.

Plaströr på 60- och 70-talet av sämre kvalité

Under 60-talet och en bit in på 70-talet användes främst plaströr som då ansågs hade mycket bra kvalité. Men 20 – 30 år senare insåg många att kvalitén inte var så hög som man hade förväntat sig och för fastigheter byggda under dessa årtionden har det blivit tvunget att byta avloppsrör – nu med annat material.

Relining – Ett alternativ

Finns möjlighet att använda relining blir det ett ekonomiskt bättre alternativ mot att byta avloppsrör. De befintliga rören får en inre förstärkning av ett material som fästes mot insidan av röret av ett högt lufttryck. Relining är främst utvecklat för att möta behoven i flerfamiljshus men tekniken kan i viss del även användas i villor.

  • Sprutrelining
    Relining sker i detta fall genom att nytt material sprutas på plats på insidan av befintligt rör. Materialet härdar varpå nytt lager sprutas på plats. På detta sätt kan ett helt nytt rör skapas på insidan. Ett smidigt sätt för att slippa byta avloppsrör.
  • ”Strumprelining”
    I detta fall skjuts en lång relining-strumpa in i röret. Med högtrycksluft pressas strumpan ut mot innerväggen där den fastnar tack vare det lim som finns på strumpan. Fördelen är att tjockleken på innerröret blir lika tjockt över hela röret. Detta anses även vara mest hållbart och flera mätningar visar att man i detta fall inte behöver byta avloppsrör på ca 50 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *